Cena slobody
Antona Srholca

Bohumil Chmelík

Domovská stránka » Laureáti » Bohumil Chmelík

Narodil sa 12. 8. 1938 v Trnave, je absolventom stomatológie na Lekárskej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Pôsobil ako zubár, neskôr ako riaditeľ nemocnice v Trnave. Od roku 1994 pedagogicky pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, najprv na Katedre zdravotníckeho manažmentu a jazykov a neskôr na Katedre verejného zdravotníctva.

Popri dráhe lekára a vysokoškolského pedagóga, Bohumil Chmelík je od študentských rokov činný aj umelecko-literárne, ale aj ako organizátor umeleckého života v Trnave. Publikoval časopisecky a
v 60-tich rokoch sa orientoval na experimentálnu poéziu a kresbu. Prestávka nastala v 70. rokoch, keďže v časoch normalizácie nebolo zrazu „kde“ uverejňovať. O niekoľko desiatok rokov vznikla zbierka básní V šere ticha a potom Sedem textov. Divadelná hra Záhrada spomienok Jána Koniarka bola inscenovaná aj na trnavskom javisku.

V roku 1989 bol Bohumil Chmelík tribúnom a organizátorom Trnavského kultúrneho fóra, ktoré zdržovalo umelcov, architektov, pedagógov či lekárov a sformulovalo požiadavky na zmeny v kultúrnom živote mesta Trnava. K rozvoju demokracie dlhoročne prispieval aj neskôr ako komunálny politik, krajský poslanec (2005 až 2013) a napokon aj ako poslanec Slovenskej národnej rady a neskôr Národnej rady Slovenskej republiky (1992 až 1994).

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj