Cena slobody
Antona Srholca

O ocenení

Domovská stránka » O ocenení

Ako vyberáme laureátov?

V sekcii "Ako vyberáme laureátov" chceme poskytnúť prehľad o našom výberovom procese a kritériách, ktoré zohľadňujeme pri rozhodovaní o udelení ocenenia. Naším cieľom je nájsť a oceniť jednotlivcov alebo organizácie, ktorí sa výnimočným spôsobom zasadzujú o slobodu a demokraciu.

Výber laureátov prebieha v niekoľkých krokoch:

  1. Nominácie: Nominácie na ocenenie môže podať ktokoľvek, kto verí, že daná osoba alebo organizácia si zaslúži uznanie za svoje úsilie v boji za slobodu a demokraciu. Nominácie sú zhromažďované prostredníctvom online formulára na našej webovej stránke.

  2. Predbežný výber: Po uzávierke nominácií naše hodnotiace výbory preskúmajú všetky nominácie a na základe stanovených kritérií vyberú najvhodnejších kandidátov. Tieto kritériá zahŕňajú napríklad významnosť ich činov, odvahu, pokračovanie v snahe aj napriek prekážkam a ich vplyv na spoločnosť.

  3. Zúženie výberu: Hodnotiace výbory následne zúžia výber na niekoľko finalistov. Finalisti sú podrobení ďalšiemu hodnoteniu a overeniu informácií o ich činnosti a úspechoch.

  4. Rozhodnutie: Na záver sa hodnotiace výbory zhodnú na víťazovi/-och ocenenia. Výsledky sú následne oznámené prostredníctvom kultúrneho podujatia a na našej webovej stránke.

V sekcii "Ako vyberáme laureátov" chceme zdôrazniť transparentnosť a spravodlivosť nášho výberového procesu. Tešíme sa na ďalšie ročníky ocenenia, ktoré pomáhajú upozorniť na neúnavnú prácu tých, ktorí bojujú za slobodu a demokraciu vo svete.

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj
question-circle