Cena slobody
Antona Srholca

Károly Tóth

Domovská stránka » Laureáti » Károly Tóth

Károly Tóth patril medzi najvýznamnejších maďarských intelektuálov a verejných činiteľov na Slovensku. Bol jednou z dôležitých postáv demokratickej transformácie i vedeckého života v našej krajine.

Narodil sa v roku 1959. Pred novembrom 1989 pracoval po skončení univerzity ako pomocný robotník, neskôr ako redaktor menšinového vydavateľstva Madách. Zapojil sa do režimom prenasledovaných občianskych aktivít a tiež do maďarského disentu na Slovensku.

Organizoval kluby a kultúrne spolky, bol spolupracovníkom Výboru na ochranu práv maďarskej menšiny v Československu a jedným z iniciátorov Memoranda Maďarov v Československu z roku 1988. V memorande poukázali nielen na najrelevantnejšie problémy maďarskej menšiny, ale upozorňovali aj na porušovanie ľudských práv v Československu. Memorandum presahovalo výlučný záujem o práva menšín. Jeho tvorcovia si uvedomovali dôležitosť boja za ochranu všeobecných ľudských práv. Ak sú totiž porušované práva väčšiny, zákonite budú porušované aj práva menšín.

Bol hlavným organizátorom pamätného stretnutia v Šali 17. novembra 1989, na ktorom – nezávisle od udalostí v Prahe – vzniklo prvé nekomunistické politické hnutie na Slovensku, Maďarská nezávislá iniciatíva. Tóth bol predsedom MNI, aj z nej neskôr vytvorenej Maďarskej občianskej strany, ktorá bola počas novembrovej revolúcie partnerskou organizáciou hnutia Verejnosť proti násiliu. Vtedy, rovnako ako aj neskôr, zosobňoval snahu o nájdenie konsenzuálneho riešenia nielen v otázke uplatňovania ľudských a menšinových práv, ale aj v budovaní slovensko-maďarských vzťahov. Bol aj jedným zo zakladateľov Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, s cieľom vytvoriť platformu pre spoluprácu menšinových občianskych združení a aktivít.

Neskôr sa stiahol do úzadia a venoval sa organizovaniu vedeckého života a výskumu. V roku 1996 založil Fórum inštitút, rešpektovaný menšinový vedecký inštitút na Slovensku. Stál v pozadí množstva výskumných projektov, odborného časopisu, knižných edícií a konferencií. Fórum viedol až do roku 2014, keď sa pre sa ťažkú chorobu vzdal jeho vedenia. Zomrel v roku 2016.

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj