Cena slobody
Antona Srholca

László Öllös

Domovská stránka » Laureáti » László Öllös

Vysokoškolský pedagóg (Doc. Mgr., PhD.), politológ a publicista. Narodil sa v roku 1957  v Dunajskej Strede, kde chodil do základnej školy a gymnázia. Vysokoškolské štúdium získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia mal v úmysle stať sa robotníkom, aby naňho komunistická moc nemohla vyvíjať nátlak. Napokon sa však, so zámerom študovať rôzne aspekty života Maďarov na Slovensku, zamestnal v Kultúrnom spolku maďarských pracujúcich v Československu (Csemadok). Počas komunistického režimu sa stal aktívnym členom občianskej opozície (disent), ktorá nadviazala kontakty s členmi Charty 77 a s maďarskou opozíciou. Je autorom viacerých samizdatových publikácii. Počas revolúcie v roku 1989 bol spoluautorom viacerých politických dokumentov. Bol spoluzakladateľom Maďarskej nezávislej iniciatívy (neskôr Maďarská občianska strana), ktorá vznikla už 18. novembra 1989.  

Po roku 1989 sa László Öllös vydal na akademickú dráhu, študoval na Central European University v Budapešti, doplnkové štúdium absolvoval na New School for Social Research v New Yorku. Doktorandské štúdium na Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar v Budapešti a docentúru na Univerzite Komenského v Bratislave. 

V roku 1996 stál pri zrode Fórum inštitútu, ktorého je prezidentom, ktorého poslaním je odborný výskum národnostných menšín žijúcich na Slovensku, dokumentácia ich dejín, kultúry, písomností a iných súvisiacich pamiatok. Predmetom záujmu L. Öllösa je predovšetkým problematika transformácie politického systému SR, politický život Maďarov na Slovensku, problematika slovensko-maďarských vzťahov a téma vzťahu ľudských práv a národných práv.  

Bol členom Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a členom predsedníctva Ústavu pamäti národa.  Je prezidentom organizácie Fórum inštitútu pre výskum menšín, kde sa podieľal na riešení viacerých výskumných projektov. Zastáva funkciu predsedu redakčnej rady spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue). Taktiež je členom správnej rady Freedom and Reform Institute, členom Zahraničného výboru Maďarskej akadémie vied.  

L. Öllös prednáša na Katedre politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorom dvoch monografií, desiatok odborných a vedeckých štúdií, recenzií, komentárov a článkov. V posledných dvoch desaťročiach uverejnil sériu publikácií, doma aj v zahraničí.

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj