Cena slobody
Antona Srholca

Martin Korčok

Domovská stránka » Laureáti » Martin Korčok

Narodil sa v roku 1979. Vyštudovaný etnológ, dlhodobo sa odborne sústreďuje na témy holokaustu a uplatňovaniu ľudských práv. Venuje sa výskumu, písaniu scenárov pre vzdelávacie filmy, prednáškovej činnosti a príprave metodických materiálov pre pedagógov.

V súčasnosti vedie Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré spadá pod Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry. Už roky spracováva unikátne výpovede preživších a natáča o nich krátke dokumentárne filmy (oral history), aby sa zachovali pre ďalšiu generáciu, keď už sami o nich nebudú môcť rozprávať. Je spoluautorom knihy Holokaust na Slovensku - Seredské svedectvá.

Múzeum holokaustu v Seredi pod jeho vedením venuje špeciálnu pozornosť edukácii najmä mladej generácie. Organizuje množstvo aktivít, pre širokú laickú, ale aj odbornú verejnosť, napríklad aktívne sa venuje vzdelávaniu pedagógov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Popri mapovaní svedectiev o tragickom období holokaustu na Slovensku, publikačnej činnosti a vzdelávacej činnosti je Martin Korčok je aj občiansky mimoriadne aktívny. Často sa vyjadruje k aktuálnym témam verejného diskurzu, ktoré súvisia s prejavmi extrémizmu, xenofóbie, netolerancie, a z pozície svojej odbornosti, ale aj občianskej angažovanosti analyzuje ich príčiny a navrhuje riešenia. Hovorí o potrebe predchádzať šíreniu extrémizmu predovšetkým cestou kvalitného vzdelávania, sprístupňovania faktov a zvyšovaním informovanosti.

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj