Cena slobody
Antona Srholca

Michael Kocáb

Domovská stránka » Laureáti » Michael Kocáb

Narodil sa 28. 7. 1954 v Prahe v rodine evanjelického farára a promovanej psychologičky. Otec Alfréd bol jedným z prvých signatárov Charty 77 v dôsledku čoho bol zbavený štátneho súhlasu k výkonu svojho povolania a následne bol nútený pracovať ako kurič.

Michal Kocáb sa vo svojej mladosti rozhodol pre dráhu hudobníka, inšpirovaný okrem iného aj výnimočným slovenským umelcom Mariánom Vargom a vyštudoval pražské konzervatórium v odbore skladba a organ. Pôsobil ako hudobník, hudobný skladateľ a politik. S kultovou hudobnou skupinou Pražský výběr, ktorú založil, pôsobil na pomedzí medzi oficiálnou a neoficiálnou scénou a výrazne ovplyvnil vývoj rockovej hudby v Československu. V roku 1980 bol obvinený za politickú provokaáciu a trestné stíhanie bolo ukončené až vďaka prezidentskej amnestii. Medzi rokmi 1982 a 1987 mala skupina zakázanú činnosť. 

V roku 1989 spolu s Michalom Horáčkom založil iniciatívu Most, ktorá sprostredkovávala komunikáciu medzi disidentskými a vládnucimi štruktúrami a premiérom Adamcom.

Po udalostiach na Národní tříde v Prahe 17. novembra 1989 bol jedným zo zakladateľov hnutia Občianske fórum a stal sa jedným z jeho popredných predstaviteľov.

Ako člen krízového štábu koordinačného centra Občianskeho fóra viedol rokovania s náčelníkom generálneho štábu vtedajšej československej armády Miroslavom Vackom a veliteľom západného vojenského okruhu Mojmírom Zachariášom o nezasahovaní armády do priebehu nežnej revolúcie. Už dva dni po 17. novembri 1989 predložil premiérovi Adamcovi okrem iných aj požiadavku na zabezpečenie odsunu sovietskych vojsk z Československa. So zástupcami sovietskej armády okupujúcej Československo od augusta 1968 následne viedol rokovania o odsune z územia Československa.

28. januára 1989 bol kooptovaný do Federálneho zhromaždenia ČSSR a o deň neskôr bol na jeho návrh Václav Havel zvolený za prezidenta republiky.

V prvých slobodných voľbách bol zvolený poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR, kde pôsobil v rokoch 1990 – 1991 . Ako predseda komisie federálneho parlamentu pre dohľad nad odsunom sovietskych vojsk z Československa niesol kľúčovú zodpovednosť za celý proces odchodu okupačnej armády. Posledný sovietsky vojak odišiel z územia Československa 27. 6. 1991. Po splnení úlohy, ktorú inicioval, Michael Kocáb v októbri 1991 rezignoval na poslanecký mandát a odišiel z politiky a venoval s hudbe, podnikaniu a poradenstvu. V rokoch 1993-2003 pôsobil aj ako poradca a spolupracovník prezidenta Václava Havla.

V roku 1992 spolu s Pavlem Tigridom organizoval petíciu na podporu práva občanov Československa rozhodnúť o prípadnom rozdelení Československa federácie v referende (viac 2,5 milióna podpisov).

V rokoch 2009 – 2010 bol ministrom pre ľudské práva a národnostné menšiny Českej republiky. Počas svojho ponovembrového pôsobenia udržiava aktívny vzťah s dianím na Slovensku a neustále využíva príležitosti na spájanie našich dvoch národov.

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj