Cena slobody
Antona Srholca

Média

Kontaktné informácie:

Trnavský samosprávny kraj 
P.O.Box 128 
Starohájska 10 
917 01 Trnava 

IČO: 37836901 
+421 33 555 9111 
info@trnava-vuc.sk

E-mail: komunikacne@trnava-vuc.sk

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj