Cena slobody
Antona Srholca

Trnavský župan Jozef Viskupič odovzdal Cenu slobody Antona Srholca

20.11.2018

19. 11. 2018 – Trnavský župan Jozef Viskupič v sobotu, 17. novembra, ocenil osobnosti verejného života Cenou slobody Antona Srholca. Laureátmi ceny, ktorú župa udeľuje tento rok po prvýkrát, sú Helena Woleková, Milan Kňažko, Lajos Grendel, Jaroslav Žilák a in memoriam Ján Kuciak a Martina Kušnírová. 

„Pre Antona Srholca bola sloboda ústredným životným cieľom, programom a témou. Zámerom udelenia Ceny slobody Antona Srholca je, odkazom na jeho život a dielo, šíriť posolstvo o význame hodnôt slobody, spravodlivosti demokracie, ľudských práv a osobnej zodpovednosti. Ide o vôbec prvý ročník tejto výnimočnej ceny, ktorú sme sa rozhodli udeľovať vo veľmi symbolickom termíne, kedy si pripomíname 29.výročie Nežnej revolúcie, ktorá ukončila obdobie neslobody," povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Trnavský samosprávny kraj si v sobotu 17. novembra sériou podujatí pripomenul výročie udalostí Novembra ´89. Okrem Župného dňa otvorených dverí sa na Trojičnom námestí odohral koncert Pocta slobode, kde vystúpil Dano Heriban s projektom Čosi úsmevné a skupina Korben Dallas. Deň vyvrcholil slávnostným odovzdaním Ceny slobody Antona Srholca v divadle Jána Palárika v Trnave a následnou talkshow Pred lampou s laureátmi ceny slobody. 

Laureáti Ceny slobody Antona Srholca: 

Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Lajosovi Grendelovi Cenu slobody Antona Srholca za celoživotnú intelektuálnu a občiansku misiu v prospech slobody. Svojou literárnou prácou a občianskym angažovaním významne prispel k budovaniu tolerantnej otvorenej spoločnosti s akcentom na postavenie súčasného človeka a otázky súžitia a vzájomného obohacovania  maďarskej a slovenskej kultúry na Slovensku.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Jaroslavovi Žilákovi Cenu slobody Antona Srholca za jeho vytrvalý boj za spravodlivosť a nezlomnú túžbu po slobode. Aj napriek ťarche nespravodlivosti zo strany režimu sa nepoddal ťažkej životnej situácii. Je vzorom vytrvalosti a dôkazom toho, že má zmysel bojovať za pravdu.

Predseda Trnavského kraja udeľuje Cenu slobody Antona Srholca pani Helene Wolekovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, občianskej spoločnosti  a ochranu ľudských práv. Svojim celoživotným úsilím o zníženie sociálnych rozdielov medzi obyvateľstvom a pomoc tým najslabším a najzraniteľnejším častiam obyvateľstva nesmierne prispela napĺňaniu ideálov o slobodnej a spravodlivej spoločnosti.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Milanovi Kňažkovi Cenu slobody Antona Srholca za jeho prínos v oblasti kultúry a rozvoja demokracie na Slovesnku. V zlomovom období Novembra ´89 stál na čele odporu voči komunistickému režimu. Nezlomnou vôľou bojovať za slobodu a demokraciu zaslúžil sa o začlenenie Slovenskej republiky do rodiny slobodných národov Európy. Milan Kňažko ako umelec patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenskej kultúry.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej Cenu slobody Antona Srholca In memoriam za cieľavedomé úsilie o lepšie a spravodlivejšie Slovensko.

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj